FŐ tartalom

A közhasznú tevékenységgel, közhasznú jogállással kapcsolatos információk

Közhasznú tevékenység


A közhasznú szervezet minden tevékenysége közhasznúnak számít-e, vagy lehetnek alapcél szerinti tevékenységei is?

Az alapcél szerinti tevékenység a létesítő okiratban meghatározott, a szervezet célja elérése érdekében végzett tevékenység [Civil tv. 7. § (3) bek.]. A közcélú tevékenység az alapcélok között egy szűkebb kategóriát jelent, azok a tevékenységek, melyeket a szervezet egy tágabb közösség érdekében végez [Civil tv. 2. § 16. pont]. A közhasznú tevékenység az alapcélok között egy szintén szűkebb, speciális kategóriát jelent, amely konkrét közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Milyen előnyökkel jár a közhasznúság a 2012. évtől kezdődően?

Többek között a támogató gazdasági társaság társasági adókedvezményben részesül. A támogatás mértékének 20 %-ával, tartós adományozási szerződés esetén további 20 %-ával csökkenti a társasági adó alapját. [A társasági adóról szóló 1996. évi CLXXXI. tv. 7. § (1) z)]

Hol járhat utána egy szervezet annak, hogy mik a közfeladatok?

A közfeladatok meghatározásához elegendő a fontosabb ágazati törvényeket figyelembe venni és nyomon követni. A CIP KÖZHASZNÚSÁG fülre kattintva találhatók példák a közhasznúságra, illetve a közhasznúság kalkulátor segíti a jogosultság kiszámolását.

A közfeladat közvetve való elősegítése mit jelent?

Közvetve történő elősegítés minden olyan tevékenység, ami segíti a közfeladatok hatékony megvalósulását. Közhasznú jogállású szervezetek jogállása automatikusan közhasznú jogállásra változik. A nonprofit gazdasági társaságoknak továbbra is lehetősége van a közhasznú státus elnyerésére. Legkésőbb 2014. május 31-ig a Civil törvény 32. §-a szerinti feltételeknek is kell megfelelniük a státus megtartásához.

Meddig tekinthető közhasznúnak az a szervezet, amely az új előírásoknak nem felel meg?

Az új szabályoknak való megfelelés 2014. május 31-ig kell, hogy megtörténjen.